SALMON SASHIMI Sushi Megumi St Barth

SASHIMI SAKE

SALMON

11 €
Pieces
Temps min
5
Quantity